BLOG ZILVER

Mens zonder samenspel is vis op het droge

Sinds de start van de coronacrisis zijn veel oudere personen minder sociaal actief en krijgen ze minder bezoek. Dat is een erg belangrijk gevolg van deze crisis. Jongere gezinnen moeten het ineens 7 dagen per week, 24 uur per dag samen vol zien te houden. En ouderen moeten het vaak 7 dagen per week, 24 uur per dag alléén vol zien te houden. Of als ze veel geluk hebben moeten ze het met een partner of huisdier rooien. Dat is voor de meeste mensen een zware beproeving. Een vorm van duursport waarin we niet hebben geoefend.    
Onderzoek heeft aangetoond dat de effecten van eenzaamheid op ouderen groot zijn. Niet alleen het psychische welzijn daalt dramatisch, maar ook de lichamelijke gezondheid wordt snel minder. Met name de conditie holt achteruit, maar ook de afweer tegen infecties daalt. Op deze bijwerkingen van sociale isolatie is helaas nog door niemand gewezen. Zowel om het welzijn te verbeteren, als om de lichamelijke veerkracht en afweer te behouden, is een algehele isolatie dus onverstandig. Gelukkig beseffen velen dit intuïtief en komt er langzaam enige versoepeling in de spelregels. Mensen doen daarbij van alles om  toch op een of andere manier  contact te houden met hun ouders of buren. En gelukkig weten veel kleinkinderen slimme trucs te bedenken om op een of andere wijze de aandacht van hun opa en oma te vangen. Dit leidt tot hartverwarmende speelse, innovatieve of zelf acrobatische taferelen. Gewoon telefonisch contact onderhouden kan natuurlijk ook en gelukkig zijn ook veel mensen in staat digitaal contact te leggen met de buitenwereld.     
In het Radboudumc hadden we toevallig al voor de coronatijd een wetenschappelijk onderzoek gestart om eenzaamheid aan te pakken door het online spelen van kleinkinderen en grootouders te stimuleren. Versneld hebben we daarom een gratis spellenplatform gemaakt (zie https://samenspelen.online ). Probeert u ze maar eens, samen met zoon, dochter of kleinkind! Contact tussen generaties kan immers sterk bijdragen aan een beter welbevinden. Zeker wanneer oud en jong er beide mee opschieten. Zoals een rekenspel waardoor oma blij is dat ze haar kleinkind helpt met de tafels en het kleinkind blij is dat ze op school eerder van die vervelende tafels af is.                
De mens is en blijft gewoon een sociaal dier. Sociaal kapitaal, dat wil zeggen het aantal mensen in je eigen kring, is het belangrijkste kapitaal, veel belangrijker dan geld.  De regering moet daarom heel voorzichtig zijn met het verminderen van sociaal verkeer. Het vergoot immers niet alleen ons welzijn, maar ook onze afweer en veerkracht tegen het virus. Dat alles hebben als kuddedieren hard nodig in deze bijzondere tijd.